Διεθνής Πολιτική Απορρήτου της CAFETEX

Η CAFETEX σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα. Αυτή η πολιτική συνοψίζει ποιες προσωπικές πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, καθώς και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων σας.

Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων αποτελεί πολιτική της CAFETEX. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζει την αξία που θέτουμε στην απόκτηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας και άλλων που μοιράζονται τις προσωπικές πληροφορίες τους με εμάς.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που χειρίζεται η CAFETEX ή λειτουργούν για λογαριασμό της διεθνώς (έκαστος ο «Διαδικτυακός Τόπος ή Εφαρμογή της CAFETEX»). Εφαρμόζεται επίσης για τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η CAFETEX με οποιοδήποτε άλλο τρόπο: (i) μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, (ii) όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας με μέσα διαφορετικά του Διαδικτυακού τόπου ή της Εφαρμογής της CAFETEX, π.χ. αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή στη διάρκεια εμπορικής έκθεσης ή εκπαίδευσης και (iii) από τους πελάτες, τους διανομείς, τους προμηθευτές, τους πωλητές και λοιπούς επιχειρηματικούς συνεργάτες μας (από κοινού, «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες»).

Ωστόσο, οι διαφορετικοί Δικτυακοί Τόποι, οι Εφαρμογές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της CAFETEX έχουν διαφορετικούς σκοπούς και λειτουργίες. Εάν απαιτούνται πρόσθετες ή διαφορετικές γνωστοποιήσεις όσον αφορά σε ένα συγκεκριμένο Διαδικτυακό Τόπο, μια Εφαρμογή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της CAFETEX, θα παράσχουμε αυτές τις γνωστοποιήσεις ξεχωριστά, στον αντίστοιχο Διαδικτυακό Τόπο, την Εφαρμογή, το προϊόν ή την υπηρεσία. Κάθε τέτοια ειδική γνωστοποίηση, πολιτική ή δήλωση απορρήτου («Ειδική Δήλωση Απορρήτου») συμπληρώνει και τροποποιεί την παρούσα Πολιτική.

Γενικές Αρχές για τη Συλλογή, τη Χρήση και την Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών από την CAFETEX

Στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορά που η CAFETEX συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, η CAFETEX:

 

 • θα παρέχει έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση σε εσάς αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τα δεδομένα,
 • θα συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι σχετικές, επαρκείς και όχι υπερβολικές για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται,
 • θα επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή για τους οποίους παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στη συνέχεια,
 • θα προβαίνει στις εμπορικά εύλογες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι αξιόπιστες για την προβλεπόμενη χρήση τους, ακριβείς, πλήρεις και, όπου απαιτείται, επικαιροποιημένες,
 • δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς να σας δίνει την δυνατότητα να εξαιρεθείτε και,
 • θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύμβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτους ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων εντός της CAFETEX.

 

 

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει η CAFETEX

Η CAFETEX συλλέγει τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

 • Πληροφορίες που παρέχετε

Η CAFETEX συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (i) στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η επωνυμία της εταιρείας σας, η θέση εργασίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ο αριθμός τηλεφώνου σας, (ii) πρόσθετες πληροφορίες που σας αφορούν και μας βοηθούν να σας γνωρίσουμε καλύτερα, όπως φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, επαγγελματικοί σύλλογοι και αριθμοί εγγραφής σε αυτούε, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας και δημογραφικές πληροφορίες (iii) σχόλια, ερωτήσεις, αιτήματα και παραγγελίες που ενδέχεται να πραγματοποιήσετε (iv) οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών σε περίπτωση πραγματοποίησης αγοράς, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες λογαριασμού ή αριθμός φορολογικού μητρώου (v) στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, πληροφοριών λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς σύνδεσης και (vi) πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, όπως προτιμώμενοι τρόποι επικοινωνίας και τύποι προϊόντων για τους οποίους ενδιαφέρεστε.

 • Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα από τη Συσκευή σας

 

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης. Η CAFETEX μπορεί να συλλέγει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως τύπος συσκευής, τύπος προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και αναγνωριστικό συσκευής. Η CAFETEX συλλέγει αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

 

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με εμάς. Η CAFETEX ενδέχεται να συλλέγει τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της CAFETEX από εσάς, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις ψηφιακές διαφημίσεις και προσφορές μας, όπως το περιεχόμενο που βλέπετε ή λήψεις περιεχομένου, οι λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, οι σύνδεσμοι που επιλέγετε, το άνοιγμα προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της CAFETEX και ημερομηνίες και ώρες των αλληλεπιδράσεων. Η CAFETEX συλλέγει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

 

Πληροφορίες τοποθεσίας. Η CAFETEX ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες τοποθεσίας, όπως ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας και ανακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται, για παράδειγμα, από τη διεύθυνση IP ή τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Οι Εφαρμογές της CAFETEX ΔΕΝ έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας, εκτός εάν τους παραχωρήσετε την αντίστοιχη άδεια.

 

 • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες:

 

Ένα «cookie» είναι ένα αρχείο πληροφοριών που τοποθετείται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, εξατομικεύοντας την online εμπειρία σας, κρατώντας είδη στο καλάθι αγορών σας, και μερικές φορές παρέχοντάς σας διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Οι Δικτυακοί Τόποι της CAFETEX χρησιμοποιούν «cookies σύνδεσης». Ένα cookie σύνδεσης δεν σας προσδιορίζει προσωπικά και λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τον Κατάλογο Προϊόντων της CAFETEX, τοποθετούμε ένα cookie σύνδεσης για να επισημάνουμε ποιες σελίδες προβάλατε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε προτάσεις για άλλα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Οι Διαδικτυακοί Τόποι της CAFETEX χρησιμοποιούν επίσης «επίμονα cookies». Αυτά τα cookies δεν λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Τα επίμονα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν. Με την παραχώρηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού στον υπολογιστή σας, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με τις προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις σας οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από εμάς αυτόματα, εξοικονομώντας σας χρόνο και κόπο σε μελλοντικές επισκέψεις. Για παράδειγμα, αφότου πραγματοποιήσετε μια αγορά, εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε άλλη αγορά, η διεύθυνση αποστολής σας θα έχει διατηρηθεί και θα πρέπει μόνο να επιβεβαιωθεί.

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, κατά την επίσκεψή σας σε Δικτυακούς Τόπους της CAFETEX. Εάν εισέλθετε σε έναν Διαδικτυακό Τόπο της CAFETEX από μία από αυτές τις χώρες, θα σας εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε συγκεκριμένες κατηγορίες cookies. Θα έχετε την επιλογή να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε μελλοντικές επισκέψεις. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από εσάς.

Αν και δεν απαιτείται να αποδεχθείτε cookies όταν επισκέπτεστε ένα Δικτυακό Τόπο της CAFETEX, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο της λειτουργικότητας του τόπου εάν απορρίψετε ορισμένα cookies.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ρυθμίσεις για αποδοχή ή απόρριψη cookies ή να σας ειδοποιεί πότε τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή σας.

 • Πληροφορίες από επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη

Η CAFETEX συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μέσω των Επιχειρηματικών Συνεργατών της. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, επωνυμία εταιρείας, θέση εργασίας, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου.

Η CAFETEX ενδέχεται επίσης να αποκτά προσωπικές πληροφορίες από άλλες πηγές τρίτων μερών, όπως δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας και άλλες πηγές τρίτων μερών με πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή τη συσκευή σας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Έχετε επιλογές σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην CAFETEX. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε πληροφορίες που σας ζητάμε. Ωστόσο, εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε μια σχετική υπηρεσία ή μια συγκεκριμένη λειτουργία για έναν Δικτυακό Τόπο, μια Εφαρμογή ή ένα προϊόν της CAFETEX.

 

Τρόπος χρήσης των Προσωπικών Πληροφοριών σας από την CAFETEX

Η CAFETEX μπορεί να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου:

 

Να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται τις σχέσεις μας μαζί σας και με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση συναλλαγών που έχετε ζητήσει εσείς ή οι Επιχειρηματικοί Συνεργάτες μας, (ii) παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της CAFETEX και τις διαφημίσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, (iii) παροχή σε εσάς και στους Επιχειρηματικούς μας Συνεργάτες μιας σταθερότερης εμπειρίας στην αλληλεπίδραση με την CAFETEX, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης περισσότερων πληροφοριών για εσάς και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τους Διαδικτυακούς Τόπους, τις Εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της CAFETEX και (iv) σχεδιασμό, διαχείριση και απόδοση βάσει των συμβατικών σχέσεών μας με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας.

 

Να επικοινωνεί με εσάς ή την εταιρεία σας. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές δραστηριότητες της CAFETEX που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την εταιρεία σας, (ii) παροχή πληροφοριών για σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες και συναλλαγές της CAFETEX, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πληροφοριών τιμολόγησης, τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών σχετικά με τιμολόγια, αποστολές ή προϊόντα, πληροφοριών σχετικών με εγγυήσεις ή ανακλήσεις ή πληροφοριών σχετικών με βελτιώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες, (iii) απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα που υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών και (iv) πρόσκλησής σας για συμμετοχή σε έρευνες ικανοποίησης πελατών ή έρευνες αγοράς και ενημέρωσή σας για τα αποτελέσματά τους.

 

Να παράσχει και να βελτιώνει τους Δικτυακούς Τόπους, τις Εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) προσαρμογή τους στις προτιμήσεις ή τα ενδιαφέροντά σάς, καθιστώντας τα περισσότερο συμβατά με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε ή κάνοντας τα πιο εύχρηστα με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, (ii) διατήρηση της ασφάλειας τους και προστασία τους με άλλους τρόπους και (iii) ανάπτυξη νέων Διαδικτυακών Τόπων, Εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών της CAFETEX.

 

Να αντιμετωπίζει νομικά ζητήματα. Τα παραπάνω ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (i) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας για τη διατήρηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών αρχείων για ελάχιστες περιόδους διατήρησης, (ii) θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, (iii) συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, δικαστικές αποφάσεις ή λοιπές νομικές διαδικασίες, (iv) εντοπισμό, πρόληψη και αντίδραση σε απάτες, παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέτηση των συμβάσεων ή συμφωνιών μας, παράβαση του νόμου ή άλλη κατάχρηση των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της CAFETEX και (v) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της CAFETEX ή της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας που αφορούν εσάς ή τρίτους.

Η CAFETEX ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για άλλες χρήσεις, σύμφωνες με το πλαίσιο στο οποίο συλλέχθηκαν αυτές ή κατόπιν της συγκατάθεσής σας.

Η CAFETEX μπορεί να ανωνυμοποιήσει ή να συγκεντρώσει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιούν προσωπικά.

 

Πότε ενδέχεται η CAFETEX να Κοινοποιήσει τις Προσωπικές σας Πληροφορίες

Η CAFETEX δεν θα κοινοποιεί σε άλλους τις προσωπικές πληροφορίες σας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ:

 • Η CAFETEX ενδέχεται να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες εταιρείες της CAFETEX, συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν σε άλλες χώρες. Όταν προβαίνουμε σε τέτοιου είδους κοινοποιήσεις, οι εταιρείες της CAFETEX θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική, τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
 • Η CAFETEX ενδέχεται επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη που προσλαμβάνουμε για να εκτελούν υπηρεσίες υποστήριξης για μας. Αυτά τα τρίτα μέρη απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε με αυτά μόνο για να εκτελούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να επεξεργάζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η CAFETEX ενδέχεται να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας, όπως διανομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απαιτούμε από τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Πολιτική, τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου και όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας του απορρήτου και των δεδομένων.
 • Η CAFETEX ενδέχεται επίσης να μοιράζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη, όταν θεωρεί καλόπιστα ότι η συγκεκριμένη κοινοποίηση είναι απαραίτητη: (i) για τη συμμόρφωση με ένα νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, (ii) για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την απόκριση σε απάτες, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέτηση των συμβάσεων ή συμφωνιών μας, παράβαση του νόμου ή άλλη κατάχρηση των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της CAFETEX και (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της CAFETEX ή της υγείας, της ασφάλειας, της ευημερίας, των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας που αφορούν εσάς ή τρίτους ή (iv) υπό παρόμοιες συνθήκες. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • Η CAFETEX μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές πληροφορίες σας με τρίτα μέρη σχετικά με την πώληση, την αγορά, τη συγχώνευση, την αναδιοργάνωση, την εκκαθάριση ή τη διάλυση της CAFETEX ή μιας επιχειρησιακής μονάδας της CAFETEX, ή κάτω από παρόμοιες περιστάσεις. Εάν λάβει χώρα ένα τέτοιο γεγονός, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • Η CAFETEX ενδέχεται να μοιράζεται τις πληροφορίες σας με την άδειά σας ή κατόπιν αιτήματός σας.

Η CAFETEX μπορεί να μοιράζεται ανωνυμοποιημένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες εσωτερικά και με τρίτα μέρη, για οποιονδήποτε σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιούν προσωπικά.

 

Ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα αποθηκεύονται γενικά στις βάσεις δεδομένων της CAFETEX ή σε βάσεις δεδομένων που διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Πολλές από αυτές τις βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η CAFETEX λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, με σύναψη συμβάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για την παροχή επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών που κοινοποιούνται σε τρίτο μέρος ή διαβιβάζονται σε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων εντός της CAFETEX.

Η CAFETEX διατηρεί εύλογες εγγυήσεις προκειμένου να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Μολονότι χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, κακή χρήση ή αλλοίωση, όπως συμβαίνει σε όλα τα δίκτυα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω Διαδικτύου και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ασφαλείας πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας.

 

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων και πρόσθετα

Οι Διαδικτυακοί Τόποι και οι Εφαρμογές της CAFETEX ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους ή εφαρμογές για φορητές συσκευές που δεν χειρίζεται η CAFETEX και πρόσθετα από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά τρίτα μέρη. Ένα παράδειγμα ενός πρόσθετου μέσου κοινωνικής δικτύωσης είναι το κουμπί «Like» (Μου αρέσει) του Facebook. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους και τα πρόσθετα ως υπηρεσία και δεν υπαινισσόμαστε καμία στήριξη προς οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενο των σχετικών δικτυακών τόπων, εφαρμογών ή πλατφόρμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και καμία σχέση με τους υπεύθυνους λειτουργίας τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και πρόσθετα τρίτων μερών, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές απορρήτoυ. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου των διαδικτυακών τόπων, των εφαρμογών και των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεστε προτού τις χρησιμοποιήσετε ή παράσχετε προσωπικές πληροφορίες.

 

Πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας

Μπορείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε και να ενημερώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, αποστέλλοντάς μας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση coffeeway@coffeeway.com

 

Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας πληροφοριών ποικίλλει και εξαρτάται από το σκοπό και τη χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διατήρηση ορισμένων κατηγοριών δεδομένων για συγκεκριμένες περιόδους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα διατηρούμε τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

 

Παιδιά

Οι περισσότεροι Δικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές της CAFETEX δεν προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Η CAFETEX δεν ζητά εν γνώσει της ούτε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από ή για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών ή του αντίστοιχου κατώτατου ορίου ηλικίας που προβλέπεται βάσει των εφαρμοστέων τοπικών νομικών απαιτήσεων, εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Υπηρεσίες CAFETEX μεταξύ επιχειρήσεων

Ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες, Διαδικτυακοί Τόποι και Εφαρμογές της CAFETEX προορίζονται για χρήση από τους Επιχειρηματικούς μας Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών πελατών μας («Υπηρεσίες CAFETEX μεταξύ επιχειρήσεων») και η εταιρεία σας διαχειρίζεται τη χρήση αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας σας ενδέχεται να έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας που έχουν συλλεχθεί από τις παραπάνω Υπηρεσίες CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων και η εταιρεία σας ενδέχεται να διαθέτει πολιτικές που ισχύουν σχετικά με τη χρήση τους. Η CAFETEX δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές και τις πρακτικές των Επιχειρηματικών Συνεργατών της που σχετίζονται με το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τυχόν ισχύουσες Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου. Εάν η εταιρεία σας διαχειρίζεται τη χρήση Υπηρεσίας CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων από εσάς, απευθυνθείτε σε αυτήν εάν έχετε απορίες σχετικά με το απόρρητο που αφορούν τη χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και της συμφωνίας μεταξύ της CAFETEX και του Επιχειρηματικού Συνεργάτη της σχετικά με μια Υπηρεσία CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων, θα υπερισχύει η συμφωνία μεταξύ της CAFETEX και του Επιχειρηματικού Συνεργάτη της.

 

Πρόσθετες πληροφορίες για κατοίκους της Ε.Ε.

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι το σχετικό νομικό πρόσωπο της CAFETEX στη χώρα σας και, κατά περίπτωση, η εταιρεία CAFETEX (διεύθυνση).

Εάν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων τις οποίες διαχειρίζεται εταιρεία σας, η εταιρεία σας ενδέχεται να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες της CAFETEX Μεταξύ Επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ευρωπαϊκό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της CAFETEX στη διεύθυνση: Υπ’ όψη του EU Data Protection Officer, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@cafetex.eu, Τηλέφωνο: +30 210 66 40 640

 • Νόμιμη βάση της CAFETEX για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την CAFETEX εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Για τις περισσότερες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της CAFETEX. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με μια σύμβαση ή πιθανή σύμβαση μαζί σας, νόμιμη βάση αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε μαζί σας ή για την λήψη ενεργειών κατόπιν αιτήματός σας, πριν τη σύναψη της σύμβασης. Όταν απαιτείται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, το πράττουμε με νομική βάση το οτι έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης τη συγκατάθεση ως νομική βάση όπου κρίνουμε απαραίτητο ή στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. πριν συλλέξουμε ακριβή δεδομένα τοποθεσίας από τη φορητή συσκευή σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Επεξεργασία με βάση έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τη βάση ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά μας, τα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: (i) παροχή, βελτίωση και προώθηση των Δικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των προϊόντων και των υπηρεσιών της CAFETEX, (ii) επικοινωνία με υπαρκτούς και πιθανούς μελλοντικούς πελάτες, άλλους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες και τα άτομα που έχουν επιλέξει για την επικοινωνία μαζί τους, (iii) διαχείριση των σχέσεών μας με τους πελάτες μας και άλλους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες και τα άτομα που έχουν επιλέξει για την επικοινωνία μαζί τους, (iv) άλλους σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, (v) κοινοποίηση πληροφοριών εντός του ομίλου της CAFETEX, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη και (vi) διατήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των εργαζόμενών μας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από απάτες.

 

Επεξεργασία με βάση την εκτέλεση μιας σύμβασης. Παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για την εκτέλεση μιας σύμβασης περιλαμβάνουν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες αγοράζετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την CAFETEX, εκ μέρους σας μέσω Διαδικτυακού Τόπου ή Εφαρμογής της CAFETEX.

 

Επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες η CAFETEX χρησιμοποιεί τη συγκατάθεση ως νομική βάση περιλαμβάνουν τα εξής: (i) συλλογή και επεξεργασία ακριβών πληροφοριών τοποθεσίας από τη φορητή συσκευή σας, (ii) αποστολή προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν απαιτείται συγκατάθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και (iii) επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στους Δικτυακούς Τόπους ή τις Εφαρμογές της CAFETEX μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, όπου η συγκατάθεση απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Επεξεργασία επειδή η CAFETEX τελεί υπό νόμιμη υποχρέωση να το πράξει. Παραδείγματα καταστάσεων κατά τις οποίες η CAFETEX οφείλει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της περιλαμβάνουν τα εξής: (i) καταβολή φόρων και άλλων κρατικών εισφορών, (ii) παροχή των προσωπικών δεδομένων σας στις ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές και άλλους κυβερνητικούς φορείς, όταν απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, (iii) διατήρηση επιχειρηματικών αρχείων, όπως απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και (iv) συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες.

 • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου για την οποία θα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η CAFETEX λαμβάνει υπόψη κριτήρια όπως: (i) τυχόν ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (ii) τυχόν υποχρεώσεις διατήρησης που σχετίζονται με υπαρκτό ή πιθανό μελλοντικό δικαστικό αγώνα ή κρατική έρευνα, (iii) τυχόν απαιτήσεις διατήρησης σε αντίστοιχες συμφωνίες με τους Επιχειρηματικούς Συνεργάτες μας, (iv) την ημερομηνία της τελευταίας αλληλεπίδρασής σας με την CAFETEX (συμπεριλαμβανομένων των Διαδικτυακών Τόπων, των Εφαρμογών, των επικοινωνιών με την CAFETEX κ.λπ.), (v) το χρονικό διάστημα μεταξύ των αλληλεπιδράσεών σας με την CAFETEX, (vi) την ευαισθησία των δεδομένων και (vii) τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

 • Ατομικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο υπό τις εκάστοτε διαφορετικές περιστάσεις: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων και δικαίωμα ένστασης ως προς την επεξεργασία. Τα περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερέστερα τα παραπάνω δικαιώματα και παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο άσκησής τους. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα για άσκηση των δικαιωμάτων σας, απαντούμε σε αυτό εντός ενός μήνα, αλλά έχουμε το δικαίωμα να παρατείνουμε αυτό το διάστημα κατά δύο πρόσθετους μήνες, εάν χρειαστεί. Σε περίπτωση παράτασης της περιόδου απάντησης, θα σας ενημερώνουμε εντός ενός μήνα από το αίτημά σας. Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντάς μας το αίτημά σας στη διεύθυνση coffeeway@coffeeway.com

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την CAFETEX να επιβεβαιώσει εάν επεξεργάζεται δικά σας προσωπικά δεδομένα. Εάν το πράττει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται και στις παρακάτω πληροφορίες: (i) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (ii) τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, (iii) τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων σας, (iv) την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων, όπου είναι εφικτό ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης, (v) το δικαίωμά σας να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, (vi) το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία σε προϊστάμενη αρχή, (viii) σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει από τα δεδομένα από εσάς, τυχόν πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με την προέλευση των δεδομένων και (viii) εάν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να προβούμε σε τυχόν αυτοματοποιημένες αποφάσεις που έχουν νομικές ή άλλες, παρόμοιες, σημαντικές επιπτώσεις για εσάς.

 

Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την CAFETEX να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα σας, σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε επίσης το δικαίωμα να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με τρόπους που συμπεριλαμβάνουν και την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης στην CAFETEX.

 

Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της CAFETEX. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την CAFETEX, όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της CAFETEX. Η CAFETEX θα εισακούσει την εναντίωσή σας και θα διακόψει την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν: (i) έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή (ii) χρειάζεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη θεμελίωση την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικής αξίωσης.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία για άμεσο μάρκετινγκ. Εάν η CAFETEX επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, η CAFETEX θα διακόψει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την CAFETEX να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η CAFETEX προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, (ii) όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων, ζητώντας αντίθετα από την CAFETEX να περιορίσει τη χρήση τους, (iii) όταν η CAFETEX δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση έναντι μιας νομικής αξίωσης ή (iv) για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται η CAFETEX προκειμένου να επαληθεύσει ότι διαθέτει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, κατά την εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που γίνεται επί τη βάσει των εννόμων επιχειρηματικών συμφερόντων της CAFETEX.

Εάν κατόπιν του αιτήματός σας η CAFETEX περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η CAFETEX θα αποθηκεύσει τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργάζεται άλλως μόνο: (i) με τη συγκατάθεσή σας, (ii) για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης, (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή (iv) για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους-Μέλους. Η CAFETEX θα σας ενημερώσει επίσης προτού άρει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής. Το δικαίωμα διαγραφής είναι επίσης γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη». Μπορείτε να ζητήσετε από την CAFETEX να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο. Η CAFETEX υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας κατόπιν αιτήματός σας μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: (i) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα συνέλεξε ή τα επεξεργάστηκε η CAFETEX, (ii) εάν η CAFETEX επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση προκειμένου η CAFETEX να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (iii) εάν η CAFETEX επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά της, εσείς εναντιωθείτε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που υπερτερούν προκειμένου η CAFETEX να συνεχίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (iv) εάν η CAFETEX έχει επεξεργαστεί παράνομα τα προσωπικά δεδομένα σας ή (v) εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η CAFETEX.

Η CAFETEX δεν υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον χρειάζεται να τα επεξεργαστεί προκειμένου: (i) να σκήσει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης της, (ii) να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται η CAFETEX ή (iii) να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί μια νομική αξίωση.

 

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε στην CAFETEX όταν: (i) η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την CAFETEX, (ii) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την CAFETEX διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και (iii) η συμμόρφωση με το αίτημά σας δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Εάν έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και ζητήσετε από την CAFETEX να σας τα παράσχει, η CAFETEX θα σας τα παράσχει σε μορφή δομημένη, κοινά χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από συσκευή.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Η CAFETEX θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει και να επιλύσει οποιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία της υποβάλλεται. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να προσεγγίσετε την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων με σχετικά αιτήματα ή καταγγελίες. Αυτή η αρχή μπορεί να είναι η εποπτική αρχή στη χώρα ή το ομοσπονδιακό κράτος στο οποίο διαμένετε. Η γενική αρμόδια εποπτική αρχή για την CAFETEX στην Ευρώπη είναι η εξής:

 

Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(διεύθυνση)

 

Ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική ή τις Δηλώσεις Απορρήτου μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική ή σχετικά με μια Ειδική Δήλωση Απορρήτου ή τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της CAFETEX στη διεύθυνση: dpo@cafetex.eu, Τηλέφωνο: +30 210 66 40 640

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τις Δηλώσεις Απορρήτου μας

Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μαζί με πληροφορίες για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές. Η CAFETEX διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική και οποιεσδήποτε Ειδικές Δηλώσεις Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ισχύουν μόνο για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μετά την κοινοποίηση της αλλαγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο